w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach