W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicahc z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2018-02-13

Numer uchwały:
XLVIII/376/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.