w sprawie zmiany informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Słubice oraz wysokości dotacji na rok 2018