W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXI/255/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
XLVII/372/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia