W sprawie:
ustalenia statutu Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach

Data uchwały:
2018-01-30

Numer uchwały:
XLVII/365/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego