W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Orognozy Finansowej Gminy Słubice

Data uchwały:
2018-01-30

Numer uchwały:
XLVII/364/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia