w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat