w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, statystycznej liczby uczniów w przedszkolach, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słubice na 2018 rok