w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, statystycznej liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych, statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słubice na 2018 rok