w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 1 roku