W sprawie:
zawarcia przez gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Mistaem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina w ramach Programu Współpracy Interreg VA Branderburgia -Polska 2014 -20

Data uchwały:
2018-01-12

Numer uchwały:
XLVI/361/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia