W sprawie:
rybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słubice dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontro

Data uchwały:
2018-01-12

Numer uchwały:
XLVI/360/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego