w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realzacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa