w sprawie ustalenia zasad planowania i realizacji wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Słubice w rozdziale 80149, 80150 i 80152