w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Słubice