W sprawie:
o zmianie uchwały opłat za pobyt dziecka w żłobku lub dziennym klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLV/356/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego