W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLV/355/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia