Petycja w sprawie podjęcia uchwały antysmogowej - woj. lubuskie

Treść petycji: załączony plik

Data wpływu: 18 grudnia 2017 r.

Dane wnioskodawcy wyłączono z publikacji – brak zgody na ujawnienie (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)