W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2017-12-04

Numer uchwały:
XLIII/346/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia