W sprawie:
okreslenia szszcegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wyskości stypendiów sportowych, nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe

Data uchwały:
2017-12-04

Numer uchwały:
XLIII/344/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego