w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do
dzierżawy na okres do 3 lat.