w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2017 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny