w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 197/2017 z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat