w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej zasób Gminy Słubice,przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z gruntem