w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego