W sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Data uchwały:
2008-06-18

Numer uchwały:
XXII/201/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXXV/345/09