W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Data uchwały:
2008-06-18

Numer uchwały:
XXII/195/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-18