w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu  ustnego  nieograniczonego