w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1102/05 z dnia 03 października 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny