w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat