W sprawie:
uchylająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedssiębirców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XXXIX/332/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego