W sprawie:
miejscowego planu zapospodarowania przestrzennego obejmującego część działek o nr. ewid, 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie

Data uchwały:
2017-10-02

Numer uchwały:
XXXIX/329/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego