W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2017-09-29

Numer uchwały:
XXXIX/327/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia