W sprawie:
zaliczenia dróg do drog gminnych

Data uchwały:
2017-09-29

Numer uchwały:
XXXIX/327/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku