W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Czarneckiego w Słubicach w ośmioletnią Szkołe Postawową nr 3 im. Stefana Czarneckiego w Słubicach.

Data uchwały:
2017-09-29

Numer uchwały:
XXXIX/323/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia