w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Słubice