w sprawie połączenia dwóch lokali i ponownego ich podziału