w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 - 2023