Zamknij okno Drukuj dokument

Porządek i projekty uchwał XXXIII Sesji RM w Słubicach zwołanej na 23 marca 2017 r. godz,12:00

Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 marca 2017 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.5.2017.MK

 

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i powitanie gości,

- ustalenie treści protokołu z ostatniej sesji

- ustalenie porządku obrad.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2017 - DRUK nr 290.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach- DRUK nr 291.  

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2017 –DRUK nr 292.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017” –DRUK nr 293.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 294.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach –DRUK nr 295.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina –DRUK nr 296.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2015 -2018 podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr IX/73/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

 

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

 

 1. Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 -2023.

 

12.  Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

13. Interpelacje radnych.

 

14. Wolne wnioski radnych.

 

15. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

16. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Załączniki

290 (1.8MB)    
291 (64.8kB)    
292 (197.9kB)    
293 (460.6kB)    
294 (126.6kB)    
295 (211.4kB)    
296 (2.5MB)    
Uzasadnienie Druk nr 291 (29.9kB)    
Raport (86.6kB)    
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska (194.8kB)    
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy (166kB)    

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Sibilska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Sibilska
Data wprowadzenia:2017-03-15 11:35:19
Opublikował:Małgorzata Sibilska
Data publikacji:2017-03-15 11:38:04
Ostatnia zmiana:2017-03-15 11:38:07
Ilość wyświetleń:370