Zamknij okno Drukuj dokument

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Informuję, że przystępuje się przeprowadzenia procedury wyboru kandydatów na ławników na kadencję 2020 r. – 2023 r. do Sądu Rejonowego w Słubicach w liczbie 9 osób w tym:
6 osób do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy
3 osób do orzekania w pozostałych sprawach

Do wyboru ławników zastosowanie mają przepisy:
1) rozdz. 7 działu IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52);
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 639);
3) wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Więcej informacji znajdą Pańśtwo w załączonych plikach.

Załączniki

Informacja o naborze na ławników (216.6kB)    
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (103.6kB)    
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (218.6kB)    
Oświadczenie kandydata (przestępstwo) (46.1kB)    
Oświadczenie kandydata (przestępstwo) (107kB)    
Oświadczenie kandydata (władza rodzicielska) (42.3kB)    
Oświadczenie kandydata (władza rodzicielska) (106.9kB)    
Wzór listy poparcia (202.4kB)    
Wzór listy poparcia (136.9kB)    
informacja o przetwarzaniu danych osobowych (284.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Barbara Banaśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Misztak
Data wprowadzenia:2019-06-07 11:12:16
Opublikował:Paweł Misztak
Data publikacji:2019-06-07 11:17:11
Ostatnia zmiana:2019-08-08 10:06:26
Ilość wyświetleń:344