Zamknij okno Drukuj dokument

Porządek i projekty uchwał LII Sesji RM w Słubicach zwołanej na 24 maja 2018 r. godz.12:00

Porządek LII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 maja 2018 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.7.2018.MK

 

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i powitanie gości,

- ustalenie treści protokołu z ostatniej sesji

- ustalenie porządku obrad.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022  –DRUK nr 436.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słubice –DRUK nr 437. 

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 438.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - DRUK nr 439.  

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice  –DRUK nr 440.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/355/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice –DRUK nr 441.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  –DRUK nr 442.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie porozumienia partnerskiego w ramach programu Współpracy INTERREG BB-PL 2014- 2020 na realizację projektu Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) / Kleistturm und Bolfrashaus (Etappe 2) –DRUK nr 443.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  –DRUK nr 444.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy placowi –DRUK nr 445.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2017 rok.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w roku 2017.

 

 1. Sprawozdanie za rok 2017 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach.

 

 1. Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracji Oświaty w Słubicach rok 2017.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za  2017 rok.

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Słubice.  

 

18.  Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

19. Interpelacje radnych.

 

20. Wolne wnioski radnych.

 

 1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

22. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Załączniki

436 (134kB)    
437 (1.2MB)    
438 (7.9MB)    
439 (108.8kB)    
440 (125.2kB)    
441 (131.6kB)    
442 (137.4kB)    
443 (450.1kB)    
444 (128.7kB)    
445 (173kB)    
Biblioteka (918kB)    
OPS ocena (1.1MB)    
OPS (906.8kB)    
Sprawozdanie z realizacji GPPiRPAoPN 2017 ROK (23.8kB)    
ZAMK (599kB)    
ZAO (397.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Sibilska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Sibilska
Data wprowadzenia:2018-05-16 14:13:43
Opublikował:Małgorzata Sibilska
Data publikacji:2018-05-16 14:16:24
Ostatnia zmiana:2018-05-16 14:16:25
Ilość wyświetleń:228