Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Słubice

Kolorowy pasek

Obwieszczenie WKO.6220.3.2018.AK

Słubice, dnia 20 listopada 2018 r.

WKO.6220.3.2018.AK

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018.2081 ze zm.) Burmistrz Słubic podaje do publicznej wiadomości informację,  że dnia 12 listopada 2019 r., Inwestor firma Citronex I Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Łukasz Biernacki, przedłożył uzupełnienie raportu w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Słubicach przy ul. 1 Maja, dz. nr ewid. 720/1, oraz o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w ramach przedmiotowego postępowania.  

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

·         zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, pok. 201, w godzinach pracy Urzędu (pon. - piątek, 8.00 – 16.00),

·         składania uwag i wniosków do Burmistrza Słubic w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 20.11.2019 r. do 23.12.2019 r., na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice; poczta elektroniczna – slubice@slubice.pl.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tut. organu, znak: WI.6220.3.2018.AK, z dnia 10 września 2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Słubic (art. 75 ust. 1 pkt 4). Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zaś organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Słubic przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ww. ustawy informuję, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach (http://bip.slubice.pl/?c=295 ).

Podano do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach  http://bip.slubice.pl/?c=295, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

 

 

 

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska  – pokój nr 201.

Załączniki

obwieszczenie o uzupelnieniu raport (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agata Kułaga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agata Kułaga
Data wprowadzenia:2019-11-20 13:15:21
Opublikował:Agata Kułaga
Data publikacji:2019-11-20 13:17:16
Ostatnia zmiana:2019-11-20 13:17:16
Ilość wyświetleń:51

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij